Dr. Ivo Kim Joore (34), arts infectieziektebestrijding bij de GGD Flevoland. In opleiding tot medisch specialist publieke gezondheid (Maatschappij en Gezondheid) aan de NSPOH.

‘Tijdens mijn studie zijn verschillende infectieziekten de revue gepasseerd. Ik leerde ook over de gevolgen van een uitbraak zoals bij Covid-19. Maar dat ik als arts daadwerkelijk zo’n uitbraak zou meemaken, had ik nooit verwacht. En helemaal niet op deze schaal. De praktijk is op bepaalde gebieden anders dan wat er in de leerboeken staat. Vooral de impact die deze Coronacrisis heeft, op alle lagen van de samenleving, is iets wat je van tevoren niet kunt inschatten. 

‘We krijgen bij de GGD veel telefoontjes van bezorgde burgers. Ze vragen bijvoorbeeld of ze getest kunnen worden, hoe ze met de maatregelen om moeten gaan of hoeveel risico ze lopen als ze naar hun werk gaan. Elk gesprek is weer een kans om bewustwording te creëren over de gevolgen van deze uitbraak. Het is belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden. We leggen geduldig uit wat er van ze verwacht wordt. Je kunt het belang van de maatregelen volgens mij niet vaak genoeg herhalen.  

‘Dat ik als arts zo’n uitbraak zou meemaken, had ik nooit verwacht.’

‘Als arts infectieziektebestrijding richt ik me op het voorkomen en bestrijden van infectieziekten zoals Hepatitis B, Kinkhoest en Mazelen. Ik ben ook werkzaam bij het Centrum Seksuele Gezondheid om advies te geven over bijvoorbeeld soa’s en anticonceptie. En ik fungeer als achterwacht voor verpleegkundigen tijdens PrEP- en reizigersspreekuren. Net als in het ziekenhuis zijn onze reguliere taken grotendeels uitgesteld, ons werk richt zich nu voornamelijk op de bestrijding van de Covid-19-uitbraak. We hebben bijvoorbeeld een teststraat ingericht waar zorgmedewerkers zich laagdrempelig kunnen laten testen.

‘Als iemand positief getest is, voeren we contactonderzoek uit. We gaan na met welke personen diegene contact heeft gehad en geven advies over de te nemen maatregelen. De patiënt moet thuis uitzieken. Pas als hij 24 uur geen symptomen meer heeft, mag hij of zij weer naar buiten. Het doen van contactonderzoek is voor ons niets nieuws, dit doen we normaal gesproken bij andere meldingsplichtige infectieziekten ook al. Maar de werkdruk is wel toegenomen. Gelukkig springen collega’s uit andere teams bij om te helpen. In het hele land werkt de GGD hard om het coronavirus uit te bannen. De drive die ik bij collega’s zie, maakt me trots.’

Deel dit verhaal